uploads/banner/yIr7kwCK9rEIp8gRgJfF8ybasti2J4RdmQDh4qAT.gif
uploads/banner/x9Z6gg89zGXWVH5psvvgJn4XDF54tCo1uRbbJ7IB.png

Cánh cấp 3

Xem thêm: cách ép cánh cấp 3

Cánh Cuồng Phong

Wing of Storm

Blade Master

Cánh Thiên Sứ

Wing of Eternal

Grand Master

Cánh Ngũ Sắc

Wing of Illusion

High Elf

Cánh Lôi Vũ

Wing of Ruin

Duel Master

Cánh Phượng Hoàng

Wing of Dimension

Dimension Master

Áo Choàng Đế Vương

Cape of Emperor

Lord Emperor

Áo Choàng Đại Tướng

Cape of Overrule 

Fist Emperor

 

 Cánh cấp 1 và 2

Xem thêm: cách ép cánh cấp 1
Xem thêm: cách ép cánh cấp 2

Cánh Quỷ

Satan Wings

Dark Knight

Cánh Thiên Đàng

Heaven Wings

Dark Wizard

Cánh Tiên Nữ

Fairy Wings

Fairy Elf

Cánh Vũ Linh

Mistery Wings

Summoner

Cánh Rồng

Dragon Wings

Blade Knight

Cánh Linh Hồn

Archangel Wings

Soul Master

Cánh Tinh Thần

Spirit Wings

Muse Elf

Cánh Hỏa Thiên

Despair Wings

Bloody Summoner

Cánh Bóng Đêm

Darkness Wings

Magic Gladiator

Áo Choàng Của Vua

Cape of Lord

Dark Lord

Áo Choàng Hiệp Sĩ

Cape of Fighter

Rage Fighter

 

Các bài viết có cùng chủ đề về Hệ thống vật phẩm

NHỮNG NGƯỜI XEM HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI CÁNH (WING) TRONG GAME MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ CŨNG XEM THÊM CÁC BÀI HƯỚNG DẪN SAU

HƯỚNG DẪN SỰ KIỆN QUẢNG TRƯỜNG QUỶ (DEVIL SQUARE) GAME MU ONLINE

HƯỚNG DẪN SỰ KIỆN QUẢNG TRƯỜNG QUỶ (DEVIL SQUARE) GAME MU ONLINE

Hướng dẫn chi tiết sự kiện Quảng Trường Quỷ (Devil Square) trong game Mu Online: cách tham gia và phần thưởng Quảng Trường Quỷ, ép Bức Thư Quỷ...

Mu Online PC Sự kiện
08/01/2023
HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI RÌU (AXE) TRONG GAME MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI RÌU (AXE) TRONG GAME MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

Hướng dẫn chi tiết các loại Rìu (Axe) trong game Mu Online: Rìu Hỏa Long, Rìu Bán Nguyệt, Rìu Tiên Nữ, Rìu Thợ Săn, Rìu Hai Lưỡi, Rìu Lưỡi Vàng...

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm
08/01/2023
HƯỚNG DẪN SỰ KIỆN BINH ĐOÀN NGƯỜI TUYẾT (XMAS EVENT) MU ONLINE

HƯỚNG DẪN SỰ KIỆN BINH ĐOÀN NGƯỜI TUYẾT (XMAS EVENT) MU ONLINE

Hướng dẫn chi tiết sự kiện Binh Đoàn Người Tuyết (XMas Event) trong game Mu Online: vị trí xuất hiện của Santa, cách sử dụng vé Santa, lối vào làng Santa.

Mu Online PC Sự kiện
08/01/2023
HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI GIÁP TRỤ (SET ITEM) GAME MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI GIÁP TRỤ (SET ITEM) GAME MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

Hướng dẫn chi tiết các loại Giáp Trụ (Armor Set Item) trong game Mu Online: giáp trụ của các chủng tộc Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Đấu Sĩ, Chúa Tể...

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm
08/01/2023
HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI THƯƠNG (SPEAR) GAME MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI THƯƠNG (SPEAR) GAME MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

Hướng dẫn chi tiết các loại Thương (Spear) trong game Mu Online: Đại Long Đao, Lưỡi Hái, Lưỡi Hái Tử Thần, Giáo Ánh Sáng, Xà Giáo, Đinh Ba, Kích...

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm
08/01/2023
Bản đồ (Map) trong game Mu Online - MUMOIRA.BIZ

Bản đồ (Map) trong game Mu Online - MUMOIRA.BIZ

Hướng dẫn chi tiết các bản đồ trong game Mu Online: Lorencia, Noria, Devias, Tarkan, Kanturu, Lost Tower, Kalima, Raklion, Swamp of Calmness, Acheron...

Mu Online PC Cơ bản
19/07/2021
HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI CUNG (BOW) TRONG GAME MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI CUNG (BOW) TRONG GAME MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

Hướng dẫn chi tiết các loại Cung (Bow) của Tiên Nữ trong game Mu Online: Cung Thái Bình, Cung Thiên Vũ, Mai Hoa Cung, Mỹ Nhân Cung, Cung Thiên Thần

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm
08/01/2023
HƯỚNG DẪN ÉP CÁNH 4 (WING 4), ÉP LÔNG VŨ GARUDA MU ONLINE

HƯỚNG DẪN ÉP CÁNH 4 (WING 4), ÉP LÔNG VŨ GARUDA MU ONLINE

Để ép Cánh 4 cần Lông Vũ Garuda và Ngọn Lửa Garuda. Hướng dẫn ép Cánh 4 (Wing 4) Mu Online, ép Lông Vũ Garuda, cách ép Nguyên Tố vào Cánh 4

Mu Online PC Hệ thống ép đồ
08/01/2023
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger