uploads/banner/yIr7kwCK9rEIp8gRgJfF8ybasti2J4RdmQDh4qAT.gif
uploads/banner/x9Z6gg89zGXWVH5psvvgJn4XDF54tCo1uRbbJ7IB.png

 

Hệ thống socket là tính năng có từ phiên bản Season 4.

- Bằng việc gắn kết các Ngọc Nguyên Tố vào các vật phẩm có Socket sẽ làm tăng sức mạnh của vật phẩm lên 1 cách đáng kể.

- Ba bước để gắn ngọc nguyên tố vào vật phẩm socket:

  • + Bước 1: Tạo ra hạt nguyên tố
  • + Bước 2: Tạo ra ngọc nguyên tố
  • + Bước 3: Khảm ngọc nguyên tố vào vật phẩm
  • 1/ Hạt nguyên tố 

 

- Cách tạo Hạt Nguyên Tố:

+ Đến Elbeland(46:242) hoặc Lorencia(151:158) gặp Seed Master.
+ Chọn Tinh Chế Nguyên Tố.
+ Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Hạt Nguyên Tố.
+ Tỉ lệ thành công 86%
+ Nếu thất bại các loại ngọc sẽ bị mất, vật phẩm sẽ bị giảm cấp độ.

 
 

- Các loại Hạt Nguyên Tố:

 

Ngọc nguyên tố

 

- Cách tạo Ngọc Nguyên Tố:

+ Đến Elbeland(46:242) hoặc Lorencia(151:158) gặp Seed Master.
+ Chọn Ép Khuôn.
+ Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Ngọc Nguyên Tố.
+ Tỉ lệ thành công 83%
+ Nếu thất bại tất cả vật phẩm sẽ bị mất.

 
 

- Các loại Ngọc Nguyên Tố:

 

Hình dạng các loại Ngọc Nguyên Tố

Khảm ngọc nguyên tố vào vật phẩm

 

- Cách tạo Ngọc Nguyên Tố:

+ Đến Elbeland(49:242) hoặc Noria(167:98) gặp Nhà Nghiên Cứu Seed.
+ Chọn Khảm Ngọc.
+ Đặt các vật phẩm cần thiết để khảm Ngọc Nguyên Tố vào vật phẩm.
+ Tỉ lệ thành công 100%

 

Vật Phẩm Chi Tiết Số Lượng
Ngọc Nguyên Tố Đã tạo ở bước 2 1
Vật phẩm có socket item vũ khí/phòng ngự phải còn dư socket 1
Ngọc Hỗn Nguyên   1
Ngọc Sáng Tạo   1
Zen   1,000,000

 

 

- Option bổ sung:

+ Ngoài Option mang Ngọc Nguyên Tố, có những option phát sinh thêm trong quá trình lắp đặt.
+ Option bổ sung được phân biệt riêng biệt là "Tính năng nguyên tố" và "Tính năng socket".

 

1) Tính năng nguyên tố:
- Mỗi vật phẩm khi khảm Socket theo thứ tự Ngọc Nguyên Tố bên bảng dưới sẽ có tỉ lệ xuất hiện thêm Option bổ sung.

Vật phẩm Thứ tự ngọc nguyên tố trong vật phẩm Option Tỉ lệ thành côngKiếm / Chùy / Cung / Quyền Trượng
Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Tăng sức sát thương +11 30%
Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11 30%Gậy
Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Tăng tấn công / ma lực +5 30%
Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11 30%
 
 
 
Mũ / Áo / Quần / 
Tay / Giày / Khiên
Nguyên Tố Nước Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Tăng sức chống đỡ +24 30%
Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Nguyên Tố Nước Tăng HP +29 30%

2) Tính năng socket:
- Ngọc Nguyên Tố lấp vào toàn bộ socket item đang sử dụng.

Vật phẩm Tất cả vật phẩm đang sử dụng có chứa các ngọc nguyên tố (số lượng) Option Tỉ lệ thành công
   Tất cả ngọc nguyên tố đang sử dụng
Nguyên Tố Lửa (1) Nguyên Tố Nước (1) Nguyên Tố Băng (1) Nguyên Tố Gió (1) Nguyên Tố Sét (1) Nguyên Tố Đất (1) Tăng tỉ lệ sát thương gấp đôi +3% 100%
Nguyên Tố Lửa (1) Nguyên Tố Nước (3) Nguyên Tố Băng (1) Nguyên Tố Gió (3) Nguyên Tố Sét (1) Nguyên Tố Đất (2) Loại bỏ phòng thủ đối phương +1% 100%

 

Tính năng socket bổ sung

Hủy tính năng socket

- Sau khi lắp đặt ngọc nguyên tố vào item mà không thích hợp, các bạn có thể phá hủy ngọc nguyên tố để lấy lại socket trống trên item.

- Có thể tiến hành quá trình phá huỷ thông qua NPC Nhà Nghiên Cứu Seed.

- Không cần phải sử dụng item để phá hủy.

- Lựa chọn Socket cần phá hủy rồi chọn đồng ý, ngọc nguyên tố sẽ bị phá hủy.

- Những vật phẩm có thể trang bị Socket:

 


Các bài viết có cùng chủ đề về Hệ thống ép đồ

NHỮNG NGƯỜI XEM Ép Socket, Khảm Socket, Xiên hạt nguyên tố CŨNG XEM THÊM CÁC BÀI HƯỚNG DẪN SAU

HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI GẬY (STAFF) TRONG GAME MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI GẬY (STAFF) TRONG GAME MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

Hướng dẫn chi tiết các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online: các loại Gậy của Phù Thủy, Thuật Sĩ, Đấu Sĩ, Gậy Thần Ma, Gậy Giác Đấu, Gậy Chiêm Tinh...

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm
08/01/2023
HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI CUNG (BOW) TRONG GAME MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI CUNG (BOW) TRONG GAME MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

Hướng dẫn chi tiết các loại Cung (Bow) của Tiên Nữ trong game Mu Online: Cung Thái Bình, Cung Thiên Vũ, Mai Hoa Cung, Mỹ Nhân Cung, Cung Thiên Thần

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm
08/01/2023
HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI RÌU (AXE) TRONG GAME MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI RÌU (AXE) TRONG GAME MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

Hướng dẫn chi tiết các loại Rìu (Axe) trong game Mu Online: Rìu Hỏa Long, Rìu Bán Nguyệt, Rìu Tiên Nữ, Rìu Thợ Săn, Rìu Hai Lưỡi, Rìu Lưỡi Vàng...

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm
08/01/2023
HƯỚNG DẪN SỰ KIỆN BINH ĐOÀN NGƯỜI TUYẾT (XMAS EVENT) MU ONLINE

HƯỚNG DẪN SỰ KIỆN BINH ĐOÀN NGƯỜI TUYẾT (XMAS EVENT) MU ONLINE

Hướng dẫn chi tiết sự kiện Binh Đoàn Người Tuyết (XMas Event) trong game Mu Online: vị trí xuất hiện của Santa, cách sử dụng vé Santa, lối vào làng Santa.

Mu Online PC Sự kiện
08/01/2023
HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI QUYỀN TRƯỢNG (SCEPTER) MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI QUYỀN TRƯỢNG (SCEPTER) MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

Hướng dẫn chi tiết các loại Quyền Trượng (Scepter) của Chúa Tể trong game Mu Online: Quyền Trượng Thái Dương, Quyền Trượng Đế Vương, Thiên Tử...

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm
08/01/2023
HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI THƯƠNG (SPEAR) GAME MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI THƯƠNG (SPEAR) GAME MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

Hướng dẫn chi tiết các loại Thương (Spear) trong game Mu Online: Đại Long Đao, Lưỡi Hái, Lưỡi Hái Tử Thần, Giáo Ánh Sáng, Xà Giáo, Đinh Ba, Kích...

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm
08/01/2023
HƯỚNG DẪN SỰ KIỆN QUẢNG TRƯỜNG QUỶ (DEVIL SQUARE) GAME MU ONLINE

HƯỚNG DẪN SỰ KIỆN QUẢNG TRƯỜNG QUỶ (DEVIL SQUARE) GAME MU ONLINE

Hướng dẫn chi tiết sự kiện Quảng Trường Quỷ (Devil Square) trong game Mu Online: cách tham gia và phần thưởng Quảng Trường Quỷ, ép Bức Thư Quỷ...

Mu Online PC Sự kiện
08/01/2023
Tính Năng Kết Hôn – Ly Hôn Trong Mu Online

Tính Năng Kết Hôn – Ly Hôn Trong Mu Online

Hướng dẫn chi tiết cách tổ chức đám cưới trong game Mu Online, bản đồ tổ chức đám cưới, các lệnh của đám cưới, phần thưởng đám cưới trong Mu Online

Mu Online PC Cơ bản
08/01/2023
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger