uploads/banner/yIr7kwCK9rEIp8gRgJfF8ybasti2J4RdmQDh4qAT.gif
uploads/banner/x9Z6gg89zGXWVH5psvvgJn4XDF54tCo1uRbbJ7IB.png
Một số hình ảnh về Sói Tinh :
 
* Sói Tinh thường


* Sói tinh tấn công


* Sói tinh phòng thủ
 
CHẾ TẠO SÓI TINH
 

1 - Nguyên liệu yêu cầu :

* Mảnh vỡ áo giáp 100 cái
* Bảo hộ nữ thần 100 cái
* Nanh sói 10 cái 

Ghi chú : Tất cả nguyên liệu ép sói tinh đều rơi trong Pháo Đài Sói.

2 - Cách ép :
Đến gặp Chaos Globin ở Noria (180,102), chọn Kết hợp thông thường

* Bước 1 : tỷ lệ thành công 70%
 

20 mảnh vỡ áo giáp + 20 Bảo hộ nữ thần ==> 1 Mảnh sừng
20 + 20 =


* Bước 2 : tỷ lệ thành công 50%
 

10 Nanh sói + 5 Mảnh Sừng ==> Sừng gãy
10 +5 =


* Bước 3 : tỷ lệ thành công 30%

1 Sừng gãy + 3 Ngọc Sinh Mệnh + 1 Ngọc Hỗn Nguyên + 10 triệu zen ==> Linh Hồn Sói Tinh


Nếu vượt qua được tỷ lệ 30% đó là bạn đã có 1 Sói Tinh để cưỡi (Sói Tinh Thường) hoặc bạn có thể sử dụng Linh hồn Sói tinh kết hợp với các nguyên liệu khác để nâng cấp tính năng cho Sói Tinh như sau:

* Sói tinh tấn công

Gặp Goblin ở Noria, chọn Kết hợp thông thường :
Linh hồn Sói tinh + 5 viên ngọc Sinh mệnh + Các loại vũ khí tấn công cấp độ trên +4 và tính năng trên 4 (opt 4) + 10 triệu Zen ==> Sói Tinh Tấn Công

* Sói tinh phòng thủ

Gặp Goblin ở Noria, chọn Liên kết bình thường
Linh hồn Sói tinh + 5 viên ngọc Sinh mệnh + Các loại trang bị chống đỡ cấp độ trên +4 và tính năng trên 4 (opt 4) + 10 triệu Zen ==> Sói Tinh Phòng Thủ

Chú ý :
* Nếu nâng cấp thất bại thì Sói tinh sẽ biến mất nhưng nếu thành công thì tạo thêm được option.
* Nguyên liệu để nâng cấp chỉ có thể là món đồ có cấp độ trên 4, tính năng (option) trên 4 và có thể sử dụng các loại vũ khí và dụng cụ chống đỡ làm nguyên liệu.
* Các món đồ có thể bỏ vào thêm để tăng tỷ lệ thành công nhưng không thể bỏ vào cùng lúc vũ khí tấn công và trang bị chống đỡ được.

Sửa chữa và phục hồi :
* Có thể sửa chữa sừng của Fenrir nhưng không thể phục hồi
* Sói Tinh mang tính bền tối đa (255), nếu bị tấn công thì tính bền giảm.
* Sử dụng ngọc Ước nguyện (Bless) để sửa chữa. Click chuột trái vào ngọc Bless, sau khi đặt trên Linh hồn Sói tinh thì có thể chọn sửa chữa hay không sửa chữa. Nếu việc sửa chữa thất bại thì ngọc Bless biến mất nhưng mà sừng của Fenrir không bị biến mất.


Các bài viết có cùng chủ đề về Hệ thống ép đồ

NHỮNG NGƯỜI XEM HƯỚNG DẪN ÉP SÓI TINH, FENRIR MU ONLINE, NGUYÊN LIỆU, ÉP MẢNH SỪNG CŨNG XEM THÊM CÁC BÀI HƯỚNG DẪN SAU

HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI ĐỒ THẦN THÁNH (ANCIENT) MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI ĐỒ THẦN THÁNH (ANCIENT) MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

Hướng dẫn chi tiết các loại Đồ Thần Thánh (Ancient Set) trong game Mu Online: các set đồ thần, sức mạnh từng món đồ thần của mỗi chủng tộc, Hion, Anubis

Mu Online PC Hệ thống vật phẩm
08/01/2023
HƯỚNG DẪN ÉP QUẠ TINH, DARK RAVEN MU ONLINE, HỒI MÁU QUẠ TINH

HƯỚNG DẪN ÉP QUẠ TINH, DARK RAVEN MU ONLINE, HỒI MÁU QUẠ TINH

Để ép Quạ Tinh cần có Linh Hồn Quạ Tinh. Hướng dẫn ép Quạ Tinh, Dark Raven Mu Online. Cách phục hồi máu cho Quạ Tinh, sức mạnh và kỹ năng Quạ Tinh

Mu Online PC Hệ thống ép đồ
08/01/2023
HƯỚNG DẪN ÉP CÁNH 3 (WING 3),4 LOẠI DÒNG EXC CỦA CÁNH 3 MU ONLINE

HƯỚNG DẪN ÉP CÁNH 3 (WING 3),4 LOẠI DÒNG EXC CỦA CÁNH 3 MU ONLINE

Để ép Cánh 3 cần Lông Vũ Condor và Ngọn Lửa Condor. Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online, tỉ lệ ra 4 dòng hoàn hảo exc, dòng Manalost (mnl) Wing 3

Mu Online PC Hệ thống ép đồ
08/01/2023
HƯỚNG DẪN SỰ KIỆN THIÊN GIỚI (SKY EVENT) MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

HƯỚNG DẪN SỰ KIỆN THIÊN GIỚI (SKY EVENT) MU ONLINE - MUMOIRA.BIZ

Hướng dẫn chi tiết sự kiện Thiên Giới (Sky Event) trong game Mu Online: NPC sự kiện Sky Event, lối vào, vé ngôi sao, thời gian và phần thưởng Sky Event.

Mu Online PC Sự kiện
08/01/2023
HƯỚNG DẪN ÉP DÒNG TÍM 380, CÁC LOẠI DÒNG TÍM TÍNH NĂNG 380 MU ONLINE

HƯỚNG DẪN ÉP DÒNG TÍM 380, CÁC LOẠI DÒNG TÍM TÍNH NĂNG 380 MU ONLINE

Để ép dòng tím cho các vật phẩm 380 Mu Online cần có Đá Tạo Hóa và Đá Hộ Mệnh. Hướng dẫn ép dòng tím 380, vật phẩm 380, các loại dòng tím Mu Online

Mu Online PC Hệ thống ép đồ
08/01/2023
HƯỚNG DẪN SỰ KIỆN SWAMP OF CALMNESS (MEDUSA EVENT) MU ONLINE

HƯỚNG DẪN SỰ KIỆN SWAMP OF CALMNESS (MEDUSA EVENT) MU ONLINE

Hướng dẫn chi tiết sự kiện Swamp of Calmness (Medusa Event) Mu Online: cách tham gia sự kiện Medusa Event, bản đồ và phần thưởng Boss Medusa.

Mu Online PC Sự kiện
08/01/2023
HƯỚNG DẪN XOAY CÁNH 1 (WING 1) MU ONLINE

HƯỚNG DẪN XOAY CÁNH 1 (WING 1) MU ONLINE

Cánh cấp 1 là cánh cơ sở, cũng có thể nói nó là bước đệm để bạn bắt đầu cuộc phiêu lưu khám phá và chinh phục tựa game MU online.

Mu Online PC Hệ thống ép đồ
08/01/2023
HƯỚNG DẪN ÉP QUÁI ĐIỂU, DINORANT MU ONLINE, SỨC MẠNH QUÁI ĐIỂU

HƯỚNG DẪN ÉP QUÁI ĐIỂU, DINORANT MU ONLINE, SỨC MẠNH QUÁI ĐIỂU

Để ép Quái Điểu cần có 10 Kỳ Lân. Hướng dẫn ép Quái Điểu, Dinorant Mu Online. Sức mạnh và kỹ năng Quái Điểu, có thể bạn chưa biết về Quái Điểu

Mu Online PC Hệ thống ép đồ
08/01/2023
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger